Как се подменя запалителна бобина?

 

Бобината за запалване е източник на високо напрежение, необходимо за генерирането искра, която да стартира процеса на горене в цилиндъра. Запалителните бобини обикновено се повреждат в резултат на износване с времето. Те трябва да се подменят, когато работата на двигателя стане нестабилна, забелязва се загуба на мощността, забележите проблеми с ускорението или необичаен цвят на изгорелите газове. При повреда в запалителната бобина, двигателят може да не запали.

На какво да обърнете внимание:

  • Запалителната бобина е много чувствително устройство, затова трябва да се монтира правилно и да се предпазва от влага. Работата и може да бъде нарушена от водата.
  • Неправилна работа на запалителната система се отразява на двигателя.
  • Когато подменяте бобина трябва да се подменят и другите елементи на системата, включително кабелите и свещите.

Каква е ролята на запалителната система?

Запалителната система на бензиновия двигател създава високо напрежение и го подава в точния момент на запалителна свещ, където между електродите на свеща се образува искра, която стартира процеса по изгаряне на горивната смес в горивната камера.

Какво е запалителна бобина?

Бобината е източник на високо напрежение. Трансформира напрежението от 12 V в електрическата система на автомобила в няколко хиляди волта напрежение. Бобината се състои от медна намотка. Ниско напрежение протича през първичната намотка предизвиквайки във вторичната намотка напрежение, необходимо за образуване на искра, достатъчно мощна, за да предизвика възпламеняване.

Как се сменя запалителната бобина?

Намотката на бобината постепенно изгаря и в крайна сметка се трябва да се подмени. Процесът на подмяна е доста прост и изисква изключване на запалителния кабел, захранващ бобината и кабела за високо напрежение, излизащ от него. След това бобината трябва да се демонтира от мястото, където седи. Новата запалителна бобина се монтира в обартния ред.

Какво друго да имате предвид?

Със запалителната система трябва да се борави особено внимателно, з а да се избегне удар от високо напрежение. Не забравяйте да извадите ключа за запалване, преди да започнете работа.

След монтиране на нова бобина, запалете двигателя, за да проверите дали автомобила работи правилно. След смяна на бобина, някои автомобили се нуждаят от диагностичен тестер, за да се отстранят грешките от компютъра, в резултат на повредата на бобината.

Как се подменя запалителна бобиназапалителна бобина.