Хидравличен филтър

Популярни
По азбучен ред
ABCDFGHIJKLMNOPRSTV
Хидравличен филтър поръчайте евтино

Изберете желания автомобил за да видите всички Хидравличен филтър подходящи за него

Смяна на хидравличен филтър

Хидравлическите филтри служат за защита на хидравличните системи на техниките от метални частици, образували се в резултат от триене на детайлите на хидравликите и способстват за намаляване износването на механизмите. Поради деградация на маслото, а така също от механическото износване на работещите съвместно елементи в хидравличните системи възникват множество замърсявания. Филтърът е призван да отстрани тези замърсявания от системата.